Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 5

Chương 5: Li Thiên thất sát

Tường Phụng tiên sinh bị hại!

Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp mọi ngõ ngách của Mộ Dung sơn trang. Lúc Lão thái quân đến hiện trường thì trong ngoài đã đông nghẹt người rồi. Nhưng đại bộ phận đều ở ngoài cửa, bên trong chỉ có Bào Đại An, Lôi Tiểu Thư và Tiểu Phụng đang kiểm tra thi thể. Ngoài cửa, Mộ Dung Chu Y đang an ủi Mộ Dung Bích Y bị dọa sợ hãi. (more…)

%d bloggers like this: