Bách quỷ tập – Quỷ Họa (Trung) – Chương 5

Chương 5

Hồ yêu kia yêu lực cao thâm kiến Kính Ninh bất ngờ, hắn đánh trọng thương Hồ yêu nhưng không bắt được nàng ta. Nghĩ rằng Hồ yêu bị trọng thương nhất định cần hút càng nhiều dương khí, mấy ngày nay Kính Ninh thiết kế không ít kết giới trong thành, một khi Hồ yêu dùng yêu lực thì nhất định không thoát khỏi mắt hắn.

Mấy ngày nay Kính Ninh cũng hết lòng dạy Mạt Họa không ít khiến tu vi của nàng tiến bộ lên nhiều. Nhưng Mạt Họa thì lại không muốn học mấy. (more…)

Bách quỷ tập – Quỷ Họa (Trung) – Chương 4

Chương 4

Đường phố Cẩm thành tháng ba đầy hoa bay, hai hàng thùy dương liễu bên bờ sông phủ đầy mặt nước, thiếu nữ áo vàng ngồi ở đầu thuyền hát vang: “ Núi có cây là cây có cành, lòng có chàng mà chàng không biết.”

Thuyền phu đang lắc mái chèo, nghe xong câu này thì cười lớn, nói với Kính Ninh đang một mình uống trà: “Vị huynh đài đây, diễm phúc của huynh thật không ít đâu.” (more…)

%d bloggers like this: