Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 12

Chương 12: Đại Hà Tiểu Bạch

Tiểu Bạch thật ra không phải họ Bạch, đương nhiên cũng không phải họ Tiểu. Tên thật của nàng là Y Như Bạch.

Ở Giang Nam nhắc đến Y Như Bạch, e là không có mấy ai không biết. Phường nhuộm của Mộ Dung gia, Phường vải của Y Như Bạch chính là song tuyệt. Phường nhuộm có thể nhuộm ra Tây Ảnh sa rực rỡ hơn ráng chiều, còn Phường vải của Y Như Bạch chỉ bán loại vải trắng hơn băng tuyết. Mấy năm nay đám thiếu hiệp hiệp nữ ai nấy đều lấy màu trắng làm đầu, nam thì mặc theo kiểu phiêu nhiên xuất trần, nữ thì mặc để thấy da trắng tựa tiên. Bởi vậy chuyện làm ăn ở Phường vải của Y Như Bạch ngày một phát triển. (more…)

%d bloggers like this: