Bách quỷ tập – Quỷ Thê (Thượng) – Chương 3

Chương 3

“Thương thế của Vương gia có ổn không? Lão nô hầu hạ Sở Diệp cả đời quan tâm hỏi.

“Không sao.”

Lão nô nói: “Vừa rồi sao Vương gia không để Công chúa vào trong gặp Lục Vân tiểu thư, dù sao thì ngày sau Vương gia cũng phải lấy Lục tiểu thư…”

“Sau này ta sẽ không lấy ai nữa.” Sở Diệp bỗng nhiên đáp, “Nữ chủ nhân chỉ cần một là đủ rồi.” (more…)

%d bloggers like this: