Bách quỷ tập – Quỷ Thê (Hạ) – Chương 6

Chương 6

Triều Triệt hoàng hậu ngụ ở Khôn Dung điện.

Tòa cung điện này nàng không lạ gì, đây là nơi thuở nhỏ nàng đã cùng đệ đệ và Mẫu hậu ở. Nhìn thấy mỗi cảnh vật nàng đều cảm thấy như mới hôm qua còn cùng đệ đệ chơi đùa ở đây, nhưng quay đầu lại mới phát hiện vật cũ còn nguyên nhưng người đã khác. Mỗi một đồ vật trong cung đều mang những ký ức sống động, sự so sánh giữa ngày xưa và hiện tại giống như một con mãnh thú mai phục trong bóng tối, ở một ngã rẽ nào nàng không để ý thì nó sẽ nhảy ra cắn xé khiến nàng bị thương khắp người. (more…)

%d bloggers like this: