Bách quỷ tập – Quỷ Huynh (Trung) – 4

4

Kế hoạch bán Diệp Khuynh Thành của Hồ Lộ cuối cũng cũng thất bại.

Trốn không được nên cô chỉ đành nghĩ cách ứng phó, cũng may con yêu quái Diệp Khuynh Thành này ngoài ngạo mạn, tự đại, ngông cuồng, tự kỷ với lại tính tính nóng nảy thì cũng không có gì quá đáng, ít ra hắn chưa từng thật sự hại Hồ Lộ. Nghĩ đến việc hắn không thể ở đây bao nhiêu lâu, mà một ngày sáu gói mì là đủ nuôi hắn thì Hồ Lộ cũng miễn cưỡng chịu đựng tiếp. (more…)

Bách quỷ tập – Quỷ Huynh (Trung) – 3

3

Yêu quái nói, thầy mo đưa hắn đến đây nói sẽ đưa hắn đến chỗ rất gần ca ca hắn, hắn xuất hiện ở dưới lầu công ty của Hồ Lộ, điều này chứng tỏ ca ca hắn nhất định sống ở đó, bởi vậy chỉ cần đến đó tìm thì sẽ nhanh có kết quả thôi.

Nhưng mà!

“Cậu không thể thế này mà đi được.” Hồ Lộ kéo thiếu niên, thiếu niên bất mãn nhìn cô, Hồ Lộ giải thích, “Cậu ăn mặc thế này quá thu hút sự chú ý…” ra ngoài cùng người như vậy sẽ bị cười chết thôi. (more…)

%d bloggers like this: