Bách quỷ tập – Quỷ Trâm (Thượng) – Chương 3

Chương 3

Hôm sau về phủ, cả nhà đều ngồi trong đại sảnh, bao gồm cả Thanh Trụy, nàng một mình uống trà như không nhìn thấy hắn.

“Con nó lớn rồi nhưng cũng chưa đến tuổi nạp phi nạp thiếp, cứ tìm một nha hoàn giữ trong phòng* đi.” Hiền vương phi dịu dàng lên tiếng, Hiền vương điềm đạm đáp lời, rồi nghiêm khắc nhìn Diệp Khuynh An nói: “Sau này không được tới mấy chỗ đó nữa, con cần người thế nào mà không được! Sao cứ phải tới chốn phong trần như vậy.”

*Thông phòng nha hoàn: danh nghĩa là nha hoàn, thực tế là cơ thiếp.

Diệp Khuynh An nhìn Thanh Trụy, thấy nàng vẫn không có biểu hiện gì mà uống trà như cũ, hắn cụp mắt, tay nắm chặt. Người hắn muốn, người hắn muốn thì lại có cầu thế nào cũng không cầu được. (more…)

%d bloggers like this: