Bách quỷ tập – Quỷ Trâm (Trung) – Chương 7

Chương 7

Kể từ hôm đó sau khi Bạch Quỷ đi, Diệp Khuynh An ngày càng ít nói, hắn thường nhìn Thanh Trụy thất thần, mỗi đêm đều ngủ không sâu, mỗi lần nghe thấy trong phòng của Thanh Trụy vọng ra tiếng ho thì hắn càng khó ngủ, Thanh Trụy ho một lần thì ánh mắt của hắn ngờ ngệch thêm một phần. (more…)

%d bloggers like this: