Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 14

Chương 14: Truyền thuyết thê mỹ*

*Thê mỹ: Thê lương nhưng đẹp đẽ

“Ngoài ngươi ra ta không tin bất kỳ ai trong Mộ Dung sơn trang, bao gồm sư phụ ngươi Bào Đại An.”

Lôi Tiểu Thư ngẩn ra không biết nên nói gì, nên thật lòng cảm tạ sự tin tưởng của Tưởng Phong hay nên lên tiếng biện bạch cho sư phụ mình. Đột nhiên Tường Phong sáp lại gần, khuôn mặt tròn tròn chỉ cách trong gang tấc, “Ngươi là nam nhân mà sao lại thoa phấn thơm vậy?” (more…)

%d bloggers like this: