Bổn vương ở đây – Chương 55

Chương 55

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh lửa trong góc đang nhảy nhót, (more…)

Bổn vương ở đây – Chương 54

Chương 54

“Kẻ đánh lén Ma giới và Thiên giới lần này đã bị Bích Thương vương của Ma giới tiêu diệt sào huyệt.” Sứ giả đến từ Ma giới ăn mặc đơn giản, cúi đầu bẩm báo với Thiên đế, “Ma quân đặc biệt sai ti chức đến báo, mong Thiên quân yên tâm.” (more…)

%d bloggers like this: