Bổn vương ở đây – Chương 58

Chương 58

Thẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Hành Chỉ đang nấu nước bên ngoài, đoán đã đến lúc hắn nấu nước sắp xong, Thẩm Ly tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay có thể nhìn thấy rồi, không ngờ một ngư phu như ngươi mà nhà cửa bài trí cũng khá quá.” (more…)

%d bloggers like this: