Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 3

Chương 3

Nam nhân hơi suy nghĩ rồi đặt vũ khí trong tay xuống, hắn lật người xuống giường, đảo mắt nhìn quanh, lý trí phân tích rõ ràng tình hình xung quanh. Lạc hậu, dã man, yếu ớt, không trang bị năng lực phản kích, đó là đánh giá của hắn đối với tất cả vật thể xung quanh, bao gồm cả Nhẫm Cửu. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 2

Chương 2

Nhẫm Cửu họ Liễu, vốn tên là Nhận, xếp hàng thứ chín nên được gọi là “Nhận Cửu”. (more…)

%d bloggers like this: