Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 4

Chương 4

Trong lúc Nhẫm Cửu đang thất thần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng “ngao” thảm thiết, tiếp đó cửa lớn bị một vật thể trắng đẩy mạnh ra, Đại Bạch thân là hổ nhưng lại bị chó Đại Hoàng đuổi chạy vào, nước mắt rưng rưng nhảy vào trong, đầu đập lên vai Nhẫm Cửu khiến nàng ngã ra đất, tiếp đó chà chà vào người nàng. (more…)

%d bloggers like this: