Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 6

Chương 6

Hậu sơn, trong rừng. Tiếng nữ nhân thở dốc vô cùng rõ ràng: “Chúng… chúng ta nghỉ… nghỉ một lúc đi?”
“Không cần thiết.” Giọng nam nhân vừa lý trí vừa rõ ràng. (more…)

%d bloggers like this: