Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 8

Chương 8

Khi Nhẫm Cửu đỏ mặt tía tai lý luận với ông chủ hiệu thuốc xong, vừa lòng mãn nguyện lấy lại tiền và một bao thuốc X đảm bảo công hiệu cực tốt ra khỏi cửa thì Sở Cuồng đã mất dạng từ lâu, Nhẫm Cửu rảo một vòng trước cửa, lúc này mới chú ý ở góc đường trước mặt truyền đến tiếng nữ nhân khóc. (more…)

%d bloggers like this: