Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 11

Chương 11

Thân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn, có một thứ mềm mềm dán lên môi hắn, mùi máu tươi và màu máu nhàn nhạt phản chiếu ánh trăng loang ra trong nước hồ trong suốt. (more…)

%d bloggers like this: