Hầm thịt kế – Giới thiệu

hamthit2 copyTác giả: Thị Kim
Người dịch: mic2huang
Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 90 chương và Ngoại truyện (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 13

Chương 13

“Ngươi biết cái trứng đó ở đâu không?” (more…)

%d bloggers like this: