Protected: Hầm thịt kế – Chương 8

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 22

Chương 22

Hai người nhìn nhau, Sở Cuồng nói: “Tôi ra ngoài xem thử.”
Nhẫm Cửu vội giở chăn kéo tay Sở Cuồng lại: “Cùng đi đi! Ngươi muốn để ta một mình ở lại đây sợ chết khiếp sao?” (more…)

Hầm thịt kế – Chương 7

Chương 7: Lãnh diện lang quân

Nói đến chuyện “bỏ trốn” kinh thế hãi tục như vậy nhưng nàng cũng không chút hổ thẹn, vì nàng cho rằng giành lấy hạnh phúc cho mình là một chuyện quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải là hành động mặt dày vô sỉ thương phong bại tục gì. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 21

Giang hồ viễn
Chương 21

“A! Thôn trang!” (more…)

Hầm thịt kế – Chương 6

Chương 6: Vương bà bán dưa*

*Vương bà bán dưa, tự bán tự khen. Ý nói mèo khen mèo dài đuôi. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 20

Chương 20

Thân thể Tứ tỷ vô lực ngã xuống, (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 19

Chương 19

“Làm sao có người biết là chúng ta làm được?” Trong khu rừng ở thành Tây, Nhẫm Cửu khổ não gãi đầu, “Lúc đó trong phòng làm sao còn có ai được…” (more…)

Protected: Hầm thịt kế – Chương 5

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 18

Chương 18

Mười ngày sau.
Đêm, gió âm u, một bóng đen âm thầm lẻn vào Châu phủ, dễ dàng tránh được tai mắt của các thị vệ trực đêm, mò vào một căn phòng. (more…)

Protected: Hầm thịt kế – Chương 4

This content is password protected. To view it please enter your password below: