Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 16

Chương 16

Nước mắt nước mũi Nhẫm Cửu dính đầy ngực Sở Cuồng, Sở Cuồng cắn chặt môi, những lời như là bảo nàng tránh xa mình một chút để chùi rửa cho sạch, hắn cảm thấy lúc này không nên nói thì hơn. (more…)

%d bloggers like this: