Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 17

Chương 17

Nhẫm Cửu cảm thấy mình khấu đầu ở cửa trại ba cái kia thật quá giả tạo, vì lúc này nàng lại kéo Sở Cuồng vào trong trại, nhóm một đống lửa, lấy nồi đun nước, lại tìm trong mấy mảnh đất còn nguyên vẹn được ít rau cải, rửa sạch đem nấu. (more…)

Advertisements
%d bloggers like this: