Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 18

Chương 18

Mười ngày sau.
Đêm, gió âm u, một bóng đen âm thầm lẻn vào Châu phủ, dễ dàng tránh được tai mắt của các thị vệ trực đêm, mò vào một căn phòng. (more…)

Advertisements
%d bloggers like this: