Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 22

Chương 22

Hai người nhìn nhau, Sở Cuồng nói: “Tôi ra ngoài xem thử.”
Nhẫm Cửu vội giở chăn kéo tay Sở Cuồng lại: “Cùng đi đi! Ngươi muốn để ta một mình ở lại đây sợ chết khiếp sao?” (more…)

%d bloggers like this: