Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 25

Chương 25

Sắc đêm đang nồng đậm, sương lạnh thấm áo, thân hình từ từ tiến lại gần Nhẫm Cửu bị ánh lửa kéo ra thật dài. (more…)

%d bloggers like this: