Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 31

Chương 31

Phó Thanh Mộ im lặng ngồi một lúc, đôi mắt sáng rực quan sát tỉ mỉ Sở Cuồng và Nhẫm Cửu. (more…)

%d bloggers like this: