Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 34

Chương 34

Xung quanh toàn là dịch thể đặc quánh, phát ra mùi khiến người ta buồn nôn, Nhẫm Cửu lờ mờ hiểu được hình như mình cũng bị nuốt chửng như Sở Cuồng. (more…)

%d bloggers like this: