Đôi điều về bản dịch Bổn vương ở đây

Có một số nhận xét là mình dịch truyện Bổn vương ở đây sử dụng quá nhiều từ Hán Việt. Mình cũng xin nêu rõ quan điểm của mình, không có ý định gây war hay chỉ trích đả kích ai. (more…)

%d bloggers like this: