Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 3

Để nhanh chóng tiến tới đoạn có nam 9 xhiện, người nông dân đang cật lực cày cuốc ngày đêm hix hix… Xin cho 1 tràng fáo tay khích lệ đi huhuhu….

Chương 3: Hoa Nguyệt Xuân Phong

Cuối cùng… cuối cùng cũng được giữ lại rồi. (more…)

%d bloggers like this: