Bổn vương ở đây – Chương 71

Chương 71

Mặt đất bỗng rung chuyển, sắc mặt Ma quân nghiêm lại, đeo mặt nạ biến đổi thân hình, hóa thành Quân vương hắc y lạnh lùng: “Chấn động có thể truyền đến chỗ này, bên ngoài nhất định có biến.” Cầm tay Thẩm Ly, Ma quân ngưng tụ trận pháp, chớp mắt đã về lại trong Tẩm điện. (more…)

%d bloggers like this: