Bổn vương ở đây – Chương 75

Chương 75

“Thẩm Ly, nàng có nhớ trước đó ta từng nói với nàng, Khư Thiên uyên sụp đổ sẽ chôn theo yêu thú bên trong không?” Hành Chỉ nhẹ nhàng ôm Thẩm Ly vào lòng, chậm rãi nói, “Nhưng Khư Thiên uyên do ta mượn lực Ngũ hành mới có thể dựng lên được, ngoài phong ấn Hỏa là mượn dùng sức mạnh của phụ thân nàng, bốn phong ấn còn lại đều dựa vào sức mạnh của trời đất Ma giới.” (more…)

%d bloggers like this: