Sư phụ có bệnh – Chương 1

Chương 1

Ta sống dưới núi Thương Lam từ nhỏ, ta hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn dặm. Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe suối khe sông, tất cả đều chảy về hồ Linh Kính sâu không thấy đáy. Ta cũng biết phái Thương Lam có một truyền thuyết, truyền rằng dưới đáy hồ phong ấn một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ ba trăm năm trước, ta còn biết phong ấn đại ma đầu là một linh kính dưới đáy hồ, nếu lấy kính đi, đại ma đầu sẽ phá được phong ấn, trở lại Tam giới, nguy hại chúng sinh. (more…)

Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 8

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 8: Thông minh ngông cuồng


Tin Công chúa thuận lợi được Bạch Trạch đế quân nhận làm đệ tử khiến Tề Nam vui đến mức râu sắp bay lên trời, suốt dọc đường cười không khép miệng. (more…)

%d bloggers like this: