Sư phụ có bệnh – Chương 2

Chương 2

Ba trăm năm trước là thời ta còn chưa sinh ra. Ta thật sự hoàn toàn không biết gì về thời đại này. (more…)

Hộ tâm – Chương 17

Chương 17

Nhạn Hồi ra khỏi phòng Tê Vân chân nhân, lúc này trên người Thiên Diệu đã băng bó xong, hắn trần nửa thân trên ngồi dậy từ trên giường. (more…)

%d bloggers like this: