Hộ tâm – Chương 18

Chương 18

Xà yêu quỳ trước giường một hồi lâu không động đậy
Nhạn Hồi im lặng nhìn bóng hắn, không nói một lời. (more…)

%d bloggers like this: