Sư phụ có bệnh – Chương 4

Chương 4

Hậu quả của việc ngâm nước lạnh và hứng gió lạnh là, mấy chục năm chưa bệnh một lần, cuối cùng ta đã ngã bệnh. (more…)

Sư phụ có bệnh – Chương 3

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, Mộc Tuyên đưa ta về núi Thương Lam. (more…)

%d bloggers like this: