Sư phụ có bệnh – Chương 6

Chương 6

“Thời gian rồi ngươi đi đâu vậy hả, đã nói là giúp ta mà? Rõ ràng chỉ có một mình ta cố gắng!” (more…)

Hộ tâm – Chương 19

Chương 19

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bò trên mộ. (more…)

%d bloggers like this: