Sư phụ có bệnh – Chương 9

Chương 9

Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, chẳng qua chỉ có một ngày mà vết thương được đắp thuốc trên người hắn đã bắt đầu kết vảy, nhưng ngoại thương dù sao cũng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tu vi của hắn hao tổn không ít. Điều này ta không nhìn ra, cũng không có cách nào giúp hắn, hắn phải tự mình tĩnh tọa điều tức thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là bớt chút thuốc bổ Mộc Ngọc cho ta để cho đại ma đầu, phụ giúp cho hắn. (more…)

%d bloggers like this: