Sư phụ có bệnh – Vĩ thanh

Vĩ thanh

(more…)

Sư phụ có bệnh – Chương 10

Chương 10

Cuối cùng vết thương trên người đại ma đầu cũng khỏi, thời gian cũng ba tháng trôi qua, hôm nay là ngày Mộc Tuyên ra khỏi đỉnh Thương Khung, các đệ tử phái Thương Lam đều rất vui mừng, lúc ta theo Mộc Tuyên trở về tiểu viện trên đỉnh núi, có rất nhiều người chào hỏi Mộc Tuyên, so với thái độ tôn kính khách sáo lúc trước, hiện giờ trong xưng hô đã thân mật hơn nhiều.
Mộc Tuyên cảm thấy không tự nhiên, nhưng ta rất vui: “Mấy quyển sổ phát đi có tác dụng rồi.” (more…)

Hộ tâm – Chương 20

Chương 20

Nhạn Hồi đột nhiên biết được bí mật động trời như vậy, nhất thời không tiêu hóa nổi. (more…)

%d bloggers like this: