Sư phụ hệ liệt – Viết thêm về kết thúc

Thể theo đề nghị của bạn uyen_uyen, trong khi chúng ta chờ đợi truyện số 3, bạn nào có hứng thú thì viết thêm/viết lại kết cuộc của Sư phụ ức chế và Sư phụ có bệnh để góp vui, kiêm giải tỏa ức chế/tức tối cho những chị em đã hụt chân té chết sau 2 truyện ngắn ko thể ngắn hơn trong hệ liệt này. Các bạn comment ở dưới hoặc comment trong post ở Facebook cũng dc hết nha 😀

Sẵn mình thông báo luôn là truyện số 3 vẫn chưa được viết âu -_- Vừng, chờ đợi là hạnh phúc >_<

%d bloggers like this: