Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 9

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 9: Trong Đồng Cảnh điện


Huyền Ất mỉm cười bước tới, giọng nói ngọt ngào: “Muội thấy các sư huynh trò chuyện vui vẻ nên không dám quấy rầy. Cổ Đình sư huynh, Phu La sư tỷ, hữu lễ nhé.” (more…)

%d bloggers like this: