Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 10

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 10: Thanh Dương Thiếu Di


Tiên đồng không dám đáp lời, chỉ gắng sức dùng ánh mắt liếc sang Huyền Ất, miệng méo xệch đến mức sắp treo được bình dầu. (more…)

%d bloggers like this: