Hộ tâm – Chương 27

Chương 27

“Nghe nói Quảng Hàn môn tu hành rất cực khổ, phụ mẫu của tỷ muội họ đều không còn, Tố Ảnh phải quản lý sự vụ trong môn phái, không thể lo cho muội muội nên đã đưa Tố Nga tới núi Thần Tinh, bái làm môn hạ của Thanh Quảng chân nhân…” Nhạn Hồi tiếp tục kể chuyện Lăng Phi, Thiên Diêu bên cạnh vẻ mặt vô cảm nghe đến đây bèn ngắt lời Nhạn Hồi: “Vậy Hồ yêu kia thì sao?”
Nhạn Hồi biết Thiên Diệu không muốn muốn nghe chuyện này nên không tiếp tục nói nữa, tiếp đó nàng đổi chủ đề tiếp tục kể chuyện Hồ yêu. (more…)

%d bloggers like this: