Hộ tâm – Chương 28

Chương 28

Nói đến chuyện Nhạn Hồi bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, một nửa là do tình thế ép buộc, nhưng nửa còn lại chắc là vì nàng thật sự không kiềm chế được tính tình nóng nảy của mình… (more…)

%d bloggers like this: