Hộ tâm – Chương 29

Chương 29

Nhạn Hồi cảm thấy hồn phách của Hồ yêu ba đuôi trở nên như hiện giờ thật có chút không ổn. (more…)

Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 13

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 13: Hi Hòa thần nữ

Yên lặng suốt dọc đường – Thật ra Huyền Ất cũng muốn nói lắm, nhưng Cổ Đình đanh mặt không nói một lời, Phù Thương lại càng quen giả câm, nàng chỉ đành vừa bay vừa tùy ý thưởng thức phong cảnh. (more…)

%d bloggers like this: