Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 14

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 14: Phi Liêm hung bạo


Dựa vào những ghi chép trong sách trước đây, Huyền Ất một mạch bay về hướng Đông, bay trong biển mây chừng hai khắc, chỉ cảm thấy trời ngày càng tối, gió lạnh buốt thổi ùa lên mặt, hiển nhiên Vọng Thư cung chắc ở gần đây. (more…)

Hộ tâm – Chương 30

Chương 30

Đề phòng trên đường tới Vĩnh Châu lại bị yêu quái tập kích, Nhạn Hồi và Thiên Diệu nhân lúc ban ngày cùng lên đường với một đoàn thương nhân, thấy đông người lại có hộ vệ, yêu quái bình thường cũng không dễ dàng ra tay vào ban ngày. (more…)

%d bloggers like this: