Hộ tâm – Chương 31

Chương 31

Tối đến, Vong Ngữ lâu bắt đầu bận rộn, bên trong tiếng đàn sáo liên miên không dứt bên tai, oanh ca yến múa vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ở tiền viện không hề ảnh hưởng đến phía sau, trung viện tựa như một bức bình phong chắn lại âm thanh, khiến hậu viện duy trì yên tĩnh vốn có của buổi đêm. (more…)

%d bloggers like this: