Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 15

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 15: Có nạn cùng chịu


Phi Liêm thần quân nào còn tâm tư đánh cược gì đó với nàng, nhìn nửa đầu tóc tung bay của mình đến sắp phát điên. (more…)

Hộ tâm – Chương 32

Chương 32

Sáng hôm sau, Nhạn Hồi vừa thức dậy đã có cô nương trong lâu tới gõ cửa phòng nàng. (more…)

%d bloggers like this: