Hộ tâm – Chương 33

Chương 33

Nhạn Hồi rời khỏi thủy tạ, bỗng nhiên nhớ ra hình như Thiên Diệu không tìm ra được nhà Thủ phủ thành Vĩnh Châu là ở đâu. (more…)

%d bloggers like this: