Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 16

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 16: Đối chọi gay gắt


Hoa Tư thị nổi danh thanh nhã cao quý, từ khi hiểu chuyện đến nay, những Thần quân thần nữ Phù Thương từng gặp không ai không tao nhã lịch thiệp như gió như mây, không ngờ trong Thần giới lại còn có sự tồn tại của Công chúa Chúc Âm thị này, lần nào cũng trắng trợn kéo hết toàn bộ ác ý trong lòng chàng ra.
Chàng không nghĩ ngợi đưa tay định hất nàng ra, nào ngờ đến thời khắc then chốt, Công chúa trông nhỏ bé nho nhã này vừa linh hoạt lại vừa dung tục như một con chuột, tay chân miệng đều dùng, ngay cả cằm cũng có tác dụng, chống ngay dưới hõm cổ chàng. (more…)

%d bloggers like this: