Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 20

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 20: Thầm thì sớm mai


Thường ngày Bạch Trạch đế quân nhận đệ tử mới, trong ba trăm viện luôn duy trì tiếng cười nói vui vẻ suốt mấy ngày, các đệ tử chú trọng Nhân Nhã Độ tuyệt đối không để đồng môn mới đến cảm thấy cô đơn không hợp. (more…)

Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 19

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 19: Bầy chó gâu gâu


Cổ Đình nói hết một hơi, chúng đệ tử lập tức rần rần bàn luận. (more…)

Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 18

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 18: Hết lời chỉ trích


Bạch Trạch Đế quân cười cười, ôn tồn nói: “Tiểu đồ nghịch ngợm, bổn tọa thay nó tạ lỗi với Thần quân. Vừa khéo mấy trăm năm trước Tố nữ tặng bổn tọa một hộp Dung tuyết cao, Thần quân cầm đi, dùng cao này bôi lên tóc, không đến ba ngày là có thể hồi phục như thường. Sau này bổn tọa sẽ còn dâng tạ lễ, mong Thần quân đừng tính toán với tiểu đồ.” (more…)

%d bloggers like this: