Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 18

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 18: Hết lời chỉ trích


Bạch Trạch Đế quân cười cười, ôn tồn nói: “Tiểu đồ nghịch ngợm, bổn tọa thay nó tạ lỗi với Thần quân. Vừa khéo mấy trăm năm trước Tố nữ tặng bổn tọa một hộp Dung tuyết cao, Thần quân cầm đi, dùng cao này bôi lên tóc, không đến ba ngày là có thể hồi phục như thường. Sau này bổn tọa sẽ còn dâng tạ lễ, mong Thần quân đừng tính toán với tiểu đồ.” (more…)

%d bloggers like this: