Hộ tâm – Chương 23

Chương 23

Dọc đường đi vội không phân phương hướng, đi mãi đến khi Nhạn Hồi cả thấy trong người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu chao đảo nàng mới buộc phải dừng lại. (more…)

Hộ tâm – Chương 22

Chương 22

Nhất thời Nhạn Hồi rất cảm tạ mình vì hôm nay đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La. (more…)

Hộ tâm – Chương 21

Chương 21

Sau khi Nhạn Hồi hồi phục pháp thuật ngự kiếm bay đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La. (more…)

Hộ tâm – Chương 20

Chương 20

Nhạn Hồi đột nhiên biết được bí mật động trời như vậy, nhất thời không tiêu hóa nổi. (more…)

Hộ tâm – Chương 19

Chương 19

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bò trên mộ. (more…)

Hộ tâm – Chương 18

Chương 18

Xà yêu quỳ trước giường một hồi lâu không động đậy
Nhạn Hồi im lặng nhìn bóng hắn, không nói một lời. (more…)

Hộ tâm – Chương 17

Chương 17

Nhạn Hồi ra khỏi phòng Tê Vân chân nhân, lúc này trên người Thiên Diệu đã băng bó xong, hắn trần nửa thân trên ngồi dậy từ trên giường. (more…)

Hộ tâm – Chương 16

Chương 16

Tiếng gió rít gào, đến khi Nhạn Hồi mở mắt, nàng đã thoát khỏi bóng tối, ra khỏi sơn động. (more…)

Hộ tâm – Chương 15

Chương 15

Nhạn Hồi nhìn trái nhìn phải, thấy ở đây là một thạch thất khổng lồ, trên vách đá xung quanh đều là hàn băng dày cứng, biến động long trời lở đất bên ngoài cũng không hề chấn động tới thạch thất này, thiết nghĩ đây nhất định là trung tâm của trận pháp. (more…)

Hộ tâm – Chương 14

Chương 14


Sơn động rung chuyển ngày càng kịch liệt. (more…)

%d bloggers like this: